Vogels

Er zijn heel veel verschillende soorten vogels. In principe beperken wij ons tot de zaadetende vogels. Er is genoeg keuze aan zaadetende vogels. Denk hierbij aan kanaries, vinken en parkieten. De soort vogels kunnen goed leven in de Nederlandse klimaat. Natuurlijk vereist het wel enige kennis om deze vogels goed te verzorgen en te onderhouden. Wij hebben een handige samenvatting gemaakt van deinformatie die belangrijk is om te weten bij het houden van vogels.

Informatie vooraf:
Denk goed na over de soorten vogels die u wilt aanschaffen. Kunnen deze goed samen en is de ruimte groot genoeg? Het is belangrijk om overbevolking te voorkomen. Geef uw vogels de ruimte, genoeg beschutting en afleidingsmogelijkheden om vechtpartijen te voorkomen.

Huisvesting:
De vogel kan gehouden worden in een kooi of een volière. Het is heel belangrijk om goed over de plaats van de kooi of volière na te denken.  Een van de belangrijkste zaken bij het plaatsen van de kooi is tocht. Plaats de kooi nooit in een ruimte of plaats waar veel tocht is. Dit kan de vogel fataal worden.

Naast tocht is het belangrijk dat de vogelkooi in het licht of kunstlicht staat. Denk hierbij aan een goede verhouding tussen daglicht en nachtrust. Dit heeft grote invloed op het verenpak van de vogel en de mate van de rui. De vogel moet ook genoeg ruimte hebben om te kunnen vliegen. Denk hier goed over na als u de stokken in de vogelkooi plaatst. Onder andere parkieten vinden het erg leuk om te puzzelen en denkspelletjes te doen. Belletjes, touwtjes en puzzelconstructies worden daarom erg op prijs gesteld.

Voeding:
Dagelijks genoeg voedsel en vers drinkwater is erg belangrijk. De basisvoeder is een zaden mengeling. Het voer is aangevuld met krachtvoer (ei voer), grit, maagkiezel en fruit. Ook lussen de vogels graag onkruidzaden, kiemzaden en bladgroen.